Hantering och kvalitetsarbete

Bild på kundenkät för sidan Hantering och kvalitetsarbete

När vi stöter på något som inte fungerar fullständigt inom varsamheten eller den tjänst vi ansvarar för är det viktigt för oss att ta itu med detta och systematiskt kunna hantera och förbättra detta. Därför är det viktigt för oss att ha rutiner som hjälper till med det.

Rutiner

Genom att ständigt följa upp vårt arbete kan detta system förbättras och utvecklas succesivt och med tiden.

Framtidsbedömning

Vi arbetar ständigt med att bedöma arbetet och se vilka risker som finns och var det finns utrymme för en förbättring. Arbetet måste därför bedömas i förhand för att kunna bemöta problemen i förväg.

Granskning

Vi går även tillbaka i tiden och ställer oss alltid frågorna om hur arbetet varit och hur vi kan förbättra det. Genom sådana genomgångar kan vi säkerställa ett bra och effektivt kvalitetsarbete.

Synpunkter och klagomål

Eftersom vi alltid vill förbättras så är det något vi konstant har i åtanke. En del av detta är att vi vill och kan behandla och hantera synpunkter och klagomål på ett bra och förnuftigt sätt. Det kan röra sig om en förbättring någon har föreslagit eller ett klagomål som i sin tur självfallet leder till förbättringar. Genom att ha ett system för att hantera detta kan vi på ett effektivt sätt förbättra verksamheten och dess arbete. Vi har idag en även en hemsida (länk till sidan: Skicka synpunkt eller klagomål) med ett formulär där man kan fylla i och berätta om de synpunkter eller klagomål man har. Det kan röra sig om vilken del som helst av vår verksamhet.
När vi har fått in och tagit itu med synpunkter och klagomål kan vi föra in dessa i våra rutiner, men även på hemsidan där vi i vissa fall skriver ut lösningar på hur man har behandlat ärendena.

Inloggning