Hemtjänstens kvalitetsarbete

Bild på två personer som håller varandra i hand

För att kunna ge en god kvalitet i vårt arbete följer vi bland annat punkterna här nedan och utvecklar ständigt företaget. Detta medför att en systematisk utveckling kan ske inom verksamheten.

  • Alla ska bemötas med respekt och värdighet och stor hänsyn ska tas, samt aldrig vara kränkande på något vis gentemot individen. Detta gäller både för personal eller den enskilde.
  • Vi ska ge trygghet, jämlikhet och ett meningsfullt befinnande för all personal och alla kunder.
  • Vi ska kunna ge anställda möjligheten för vidareutbildning och utveckling, att dem i sin tur kan ge ännu bättre vård och omsorg.
  • Vår personal har även ett personligt ansvar att utvecklas och bidra till sin egen utveckling som gynnar sig själv, vårdtagare och företaget.
  • Genom att följa upp våra anställda och vårdtagare kan vi utveckla och förbättra den vård vi erbjuder.
  • Vi arbetar alltid efter individens olika behov och perspektiv.

Inloggning