Privatpolicy

Integritets och Privatpolicy på Helicare hemsida

Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du villkoren i Helicare integritetspolicy. Om policyn ändras kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla dig underrättad genom att på vår webbplats informera på ett väl synligt sätt om alla policyförändringar.

Personliga uppgifter lämnade vid kontakt

När en besökare kontaktar oss ombeds denne att lämna namn e-postadress och telefon. Dessa uppgifter sparas och kommer inte exponeras på något sätt än via Helicare. Uppgifterna kommer inte under några omständigheter att lämnas vidare förutom ifall rättsmyndighet begär detta.

Säkerhet

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller "hackers". Helicare har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter.

Reservationer

Helicare reserverar sig för fel och ändringar i dokument och system.

För kontakt angående ovanstående

Om ni vill kontakta oss angående frågor kring ovanstående kan ni gärna skicka ett brev till oss.

Postadress till oss är:
Filipstadsbacken 48
123 46 Farsta
Denna information hittar du även på kontakta oss sidan.