Hemtjänst

Skakar hand - Bild till titel hemtjänst

Om hemtjänst

Hemtjänst är en form av service omsorg och stöd för personer som har det svårt att klara sig hemma med vardagen. Det kan vara olika sorts personer som behöver denna hjälp som någon med funktionshinder, sjukdom eller för äldre som har det svårt.

Våra insatser

Just nu är det inte klart vilka delar av hemtjänstverksamheten vi kommer att få men förhoppningsvis handlar det om alla delar som finns. Lista på en del av dem uppgifter ser du franöver härnedan.

Inloggning