Ledningssystem

Bild på ledninssystem dokumentet

Verksamhetens ledningssystem enligt SoL, LVU, LVM och LSS för systematisk kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Varför?

Detta är ett ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom hemtjänsten. Den är skapad för att vi ska kunna ge den bästa vård och omsorg till äldre och funktionshindrade genom att ha planer och rutiner klara. Den tjänst vi erbjuder är riktad mot behövande individer med medicinska, fysiska, sociala - och psykiska hinder.

Syftet med ledningssystemet

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde fram 1 januari 2012. Det har nu blivit ett krav att alla företag som specialiserar sig och arbetar inom vård och omsorg har ansvar för att det ska finnas ett sådant system närvarande.
31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), säger att genom att ha ett ledningssystem säkrar och utvecklar vi kvaliteten inom verksamheten och arbetet. Därför utvecklar och förbättrar våra metoder för kvalitetsarbete för behövande, anställda, arbetsmiljö etc.

 

Vår vision

Vår vision är att vi som företag ska kunna erbjuda den bästa vården och möjlighet till våra vård- och omsorgsmottagare. Vi vill även ge möjligheten och förutsättningarna till ett bra, effektivt och roligt arbete till våra anställda utan några nackdelar. Vi tror därför att vi succesivt bli ett stort och stabilt företag inom hemtjänsten.

 

 

Det här är ett dokument/ledningssystem skapad för Helicare. PDF filen kan laddas ner och granskas men ej för vidare distribution eller kopiering. Ledninssystemet är uppdaterad senast 2012-10-26 och beskriver det systematiska kvalitetsarbete som genomförs av Helicare. Dokumentet är ett samlat arkiv av det som bland annat finns skrivet på hemsidan. Dokumentet är en översikt ur den ledningssystem Helicare arbetar med.
Ledninssystem för Helicare
Publiceringsår: 2012
Skiftdatum: 2012-10-23
Sidor: 3
Storlek: 1MB

Inloggning