Möte som beskriver arbetets genomförande

Hur arbetar och kommunicerar vi med den enskilde? Detta är oerhört viktigt för oss för att vi vill kunna informera på bästa vis, samtidigt som vi vill fortsätta att förbättras i vårt arbete.

Att den enskilde förstår

Vi informerar alltid den enskilde både muntligt och skriftligt om hur arbetet ska gå tillväga, samt hur det kommer att se ut. Alla kontrakter går vi igenom noga så att alla parter förstår allt och för att de inte ska vara oroliga eller okunniga i vår hantering. Personen ska alltså vara helt nöjd innan vi går vidare.

Hantering och planering

Genom att tillsammans gå igenom den enskildes vardag och utifrån det påbörja planeringen kan vi på bästa sätt utföra ett bra genomförande av arbetet. Eftersom att varje individ skiljer sig från andra lyssnar vi engagerat på alla synpunkter och önskemål. Med kontinuerliga uppföljningar kan vi därefter säkerhetsställa att allt görs på ett ansenligt och tillfredställande vis. Alla synpunkter och klagomål vi får från den enskilde hjälper oss att förbättras, vilket vi självklart är tacksamma över.

Inloggning